Våra kunder

Metrik AB har ett mångårigt samarbete med de stora byggfirmorna vilket har bidragit till ett ömsesidigt förtroende och som leder till minskade administrativa rutiner. Ca 70% av vår omsättning är från kunder som har handlat av oss tidigare. På senare år har emellertid vår kundkrets ökat även bland privatpersoner.

huvudsak offererar vi våra kunder ett fast pris. I samtliga leveranser som vi gör har vi genomfört grundkontroll och eventuellt tilläggskontroll. Våra kunder finns i hela Sverige, för mer information om våra utförda projekt och våra beställare hänvisas till vår referenslista.